BWV, Bach Werke Verzeichnis – kompletny katalog dzieł Johanna Sebastiana Bacha stworzony przez Wolfganga Schmiedera (1931–1953), wydany w 1950 r. w Lipsku. Drugie, rozszerzone i poprawione wydanie ukazało się w 1990 r. w Wiesbaden, w tym samym wydawnictwie Breitkopf & Härtel. Wydanie trzecie katalogu zostało zaprezentowane 13 czerwca 2022 r. w Lipsku.

Termin wiki: BWV

BWV

BWV (Wikipedia)

BWV, Bach Werke Verzeichnis – kompletny katalog dzieł Johanna Sebastiana Bacha stworzony przez Wolfganga Schmiedera (19311953), wydany w 1950 r. w Lipsku. Drugie, rozszerzone i poprawione wydanie ukazało się w 1990 r. w Wiesbaden, w tym samym wydawnictwie Breitkopf & Härtel. Wydanie trzecie katalogu zostało zaprezentowane 13 czerwca 2022 r. w Lipsku.

Mimo wprowadzenia rozszerzeń i korekt, podstawowa struktura katalogu pozostała niezmieniona. Dzieła Bacha skatalogowano według typu dzieł lub ich liturgicznego wykorzystania.

Ze względu na odnalezienie nowych nieznanych dzieł oraz weryfikację, iż niektóre dzieła nie były stworzone przez Bacha, katalog zawiera luki. Po BWV 1080 następują dzieła, które zostały odkryte długo po przygotowaniu katalogu.

Jest również dodatek do katalogu, zawierający dzieła, co do autorstwa których występują niewyjaśnione dotąd wątpliwości.

Istnieje również inny katalog, Bach-Compendium, który ułożony jest według innych kryteriów.