Wujkowe wersety - Księga Psalmów 105
Wujkowe wersety - Księga Psalmów 105 - od tego zaczynam zabawę i naukę. Dzisiaj w 2 niedzielę po epifanii w świątyniach czytane są ustępy z Księgi Psalmów rozdziały od 1 do ósmego. Ja wybrałem wiersz siódmy do opracowania grafiki obrazka wyróżniającego ten wpis. Dlaczego? Bo jest w tym wersecie ukryta chwała boga. To co sprawia, że czuję się bezpiecznie z tą świadomością - że JEST! A dlaczego zaczynam te serię z wykorzystaniem wersetów wg tłumaczeń Jakuba Wujka? Bo to językowe staropolskie perełki.

Wujkowe wersety – Księga Psalmów 105

Pierwszy cud Jezusa na weselu dotyczy także niedostatku i obfitości: brak wina może zepsuć radość całej uroczystości. Proszony przez matkę Jezus ratuje uroczystość: woda staje się najlepszym winem. Na cud liczą też Judejczycy, którzy w czasie suszy wzywają Boga na pomoc. Gdzie jest w tym trudnym czasie? Boża chwała jest wciąż ukryta przed ludzkim okiem i duchem – mówi o tym apostoł Paweł i doświadcza tego Mojżesz, któremu pozwolono opiekować się Bogiem tylko dlatego, że jego oczy nie mogą znieść widoku Boga. A jednak ci, którzy szukają Boga i chcą żyć zgodnie z Jego wolą, odczuwają pełnię, którą Bóg im obiecuje: Kiedy nasze dary stają się dla innych źródłem radości i siły, wtedy chwalimy Tego, który nam je dał.

 

 

Wujkowe wersety – Księga Psalmów 105

105,1 Alleluja. Wyznawajcie PANU i wzywajcie imienia jego, opowiadajcie między pogany sprawy jego.
105,2 Śpiewajcie mu i grajcie mu, oznajmiajcie wszytkie dziwy jego.
105,3 Chlubcie się w imieniu świętym jego, niech się weseli serce szukających PANA.
105,4 Szukajcie PANA a bądźcie umocnieni, szukajcie oblicza jego zawsze.
105,5 Pamiętajcie na dziwy jego, które uczynił, na cuda jego i sądy ust jego.
105,6 Nasienie Abrahamowe, słudzy jego, synowie Jakobowi, wybrani jego.
105,7 On ci PAN Bóg nasz: po wszytkiej ziemi sądy jego.
105,8 Pamiętał wiecznie na testament swój, na słowo, które przykazał, na tysiąc narodów:

Polecam przeczytaj wpis poświęcony stworzonej przez Jana Sebastiana Bacha kantaty BWV 3, a przeznaczonej na dzisiejszą 2 niedzielę po Objawieniu Pańskim. Źródłem wersetów Biblii Jakuba Wujka jest portal Biblia-Online.pl