16 lutego 2023
Kantata BWV 22

BWV 22 – A wziąwszy ich ze sobą dwunastu rzekł do nich​

BWV 22 – A wziąwszy ze sobą dwunastu rzekł do nich /Jesus nahm zu sich die Zwölfe/. Na alt, tenor i bas, zespół wokalny, obój, smyczki i continuo skomponowana, na niedzielę pięćdziesiątnicy przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule chorałem bogobojnie inspirowana i pierwszy raz wykonana w Lipsku 7 lutego 1723 roku, aby w zborze ewangelickim wiernych do kazania muzyką nadobną szczyrze rychtować, a która wraz z innymi jej podobnymi „ad maiorem dei gloriam” wszędy i teraz podziwiana jest.