Wujkowe wersety - Księga Psalmów 86
Wujkowe wersety - Księga Psalmów 86 - od tego zaczynam zabawę i naukę. Dzisiaj w 3 niedzielę po epifanii w świątyniach czytane są ustępy z 86 rozdziału Księgi Psalmów wiersze od 1 do 2, oraz od piątego do 11. Trudny wybór jeśli chodzi o wybór wersetu do skomponowania obrazka wyróżniającego do wpisu zachęcającego do lektury 86 Księgi Psalmów. Jednak wybrałem. Jest to wiersz siódmy "W dzień ucisku mego wołałem do ciebie, boś wysłuchał mię."

Wujkowe wersety – Księga Psalmów 86

Przesłanie chrześcijańskie nie zatrzymuje się na granicach narodowych i narodowych. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku. (O to właśnie chodzi w trzecią niedzielę po Objawieniu Pańskim.) Już Jezus i jego uczniowie zwracali się do sąsiadów ludu Izraela, uzdrawiali cudzoziemców i dyskutowali z Samarytanami. Przodkowie Jezusa również są międzynarodowi, jak Moabitka Rut, która wraz z teściową przeprowadziła się do obcego kraju i przyjęła jej religię. Boża miłość nie zna granic – świadczą o tym apostołowie i prorocy. Królestwo Boże będzie również kolorowe i wielojęzyczne. „Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą za stołem w królestwie Bożym”.

 

 

Wujkowe wersety – Księga Psalmów 86

Wujkowe wersety – Księga Psalmów 86, dziś polecam do czytania, wiersze 1 i 2, oraz od 5 do 11.

86,1 Modlitwa, samemu Dawidowi. Nakłoń, PANIE, ucha twego a wysłuchaj mię, bom ci ja jest nędzny i ubogi.
86,2 Strzeż dusze mojej, bom święty jest, zbaw sługę twego, Boże mój, nadzieję mającego w tobie.

86,5 Abowiemeś ty, panie, słodki i cichy, i wielce miłosierny ku wszytkim, którzy cię wzywają.
86,6 Wysłuchaj, PANIE, modlitwę moję a przypilnuj głosu prośby mojej.
86,7 W dzień ucisku mego wołałem do ciebie, boś wysłuchał mię.
86,8 Nie masz tobie podobnego między bogi, panie, i nie masz według uczynków twoich.
86,9 Wszyscy narodowie, któreśkolwiek stworzył, przydą a pokłonią się przed tobą, PANIE, i będą sławić imię twoje.
86,10 Abowiemeś ty wielki i czyniący cuda: ty jesteś Bóg sam.
86,11 Prowadź mię, PANIE, drogą twoją, a niechaj chodzę w prawdzie twojej, niech się weseli serce moje, aby się bało imienia twego.

Polecam przeczytaj wpis poświęcony stworzonej przez Jana Sebastiana Bacha kantaty Kantata BWV 72, a przeznaczonej na dzisiejszą 3 niedzielę po Objawieniu Pańskim. Źródłem wersetów Biblii Jakuba Wujka jest portal Biblia-Online.pl