Orkiestra symfoniczna (*) – zespół instrumentalny przeznaczony do wykonywania wielkich dzieł muzycznych: symfonii, koncertów, oper i baletów w czasie koncertów w teatrach muzycznych i na otwartym powietrzu.
Do połowy XVIII wieku nie istniała standardowa obsada orkiestry. Wykształciła się na dworze elektora Palatynatu w Mannheim w połowie XVIII wieku. Podstawę orkiestry stanowił zespół instrumentów smyczkowych, tj. I i II skrzypce, altówka oraz wiolonczela zdwajana przez kontrabas. Wyraźnemu ograniczeniu uległa rola dętych, którą tworzyły flety, oboje i fagoty, a od 1782 roku klarnet. Instrumenty te dobarwiały brzmienie smyczków i dopiero w XIX wieku zaczęto powierzać im partie solowe. Waltornie grały początkowo przede wszystkim fundament harmoniczny, tym ważniejszy, że na znaczeniu straciło basso continuo.

2 kwietnia 2023
Harfa - Grayscale Photo of Person Playing Arpa

Harfa

Harfa należy do rodziny instrumentów strunowych szarpanych. Oznacza to, że dźwięk wydobywa się przez szarpanie strun palcami lub paznokciami. Jej nazwa pochodzi od włoskiego słowa arpa. Instrument ten znany był już w starożytności, m.in. w Mezopotamii i Egipcie 3000 lat p.n.e.
2 kwietnia 2023
Kontrabas - cello, violoncello, musical instrument

Kontrabas

Kontrabas, najniższy strojem i największy instrument muz. z grupy chordofonów smyczkowych (chordofony), z pudłem rezonans. w górnej części wydłużonym i przechodzącym bezpośrednio w krótką szyjkę zakończoną ślimakiem, z szerokimi boczkami i płaską płytą dolną, załamaną daszkowato ku górze, wzmocnioną od wewnątrz czterema listwami poprzecznymi.
2 kwietnia 2023
Wiolonczela - woman in black long sleeve shirt riding on black wheel chair

Wiolonczela

Wiolonczela składa się z dużego pudła rezonansowego z dwoma otworami w kształcie stylizowanej litery f oraz gryfu z bez progową podstrunnicą, zakończonego główką w charakterystycznym kształcie ślimaka. Struny, podparte na mostku, napinane są za pomocą klinowych naciągów. Struny wiolonczeli były niegdyś wykonywane z preparowanych jelit zwierzęcych lub z linek tkanych ze srebrnych drutów.
2 kwietnia 2023
Altówka - brown violin on white textile

Altówka

Altówka pochodzi od włoskiego viola. Nazwę tę początkowo używano do określenia violi da gamba, czyli instrumentu przytrzymywanego pomiędzy kolanami. Jednak za prawdziwego przodka zarówno skrzypiec jak i altówki należy uznać violę da braccio opieraną na ramieniu.
1 kwietnia 2023
Skrzypce - A Woman Playing Violin

Skrzypce nowoczesnej orkiestry

Skrzypce nowoczesnej orkiestry dalej jak dawniej pozostają i są jednymi z najstarszych i najpiękniejszych instrumentów muzycznych. Nazwa pochodzi od włoskiego violino, co oznacza małą wiolę. Obecną estetyczną i delikatną postać przybrały w XVII w
12 marca 2023
Fortepian

Fortepian

Fortepian - to klawiszowy, młoteczkowy, strunowy instrument muzyczny. W fortepianie struny rozpięte na stalowej ramie uderzane są młoteczkami wyściełanymi filcem. Naciśnięcie klawisza powoduje uderzenie młoteczka w strunę, przenosząc jednocześnie dynamikę uderzenia w klawisz.