Fantazja a grassy field with trees in the background
Spis treści

Spis treści wpisu

Kategorie: Muzyka

Fantazja

Fantazja – w baroku rodzaj swobodnej imitacji. W muzyce romantycznej – forma muzyczna bez zdecydowanego kształtu. Utwór programowy o treści fantazyjnej.

54 / 100
Fantazja (Wikipedia)

twój komentarz