Tag: Boże Narodzenie

Kantata BWV 57
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 57

Kantata BWV 57. Jan Sebastian Bach – Kantata pięćdziesiąta siódma. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet” – Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, na Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 110
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 110

Kantata BWV 110. Johann Sebastian Bach – Kantata stodziesiąta. Unser Mund sei voll Lachens – Niech usta nasze będą pełne śmiechu, na Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 91
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 91

Kantata BWV 91. Johann Sebastian Bach – Kantata sześćdziesiąta trzecia. Gelobet seist du, Jesu Christ – Pochwalon Jezu Chryste bądź, na Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 63
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 63

Kantata BWV 63. Johann Sebastian Bach – Kantata sześćdziesiąta trzecia. Christen, ätzet diesen Tag – Kujcie dzień ów chrześcijanie, na Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w

Kliknij po więcej »