Renesans Przewodnik muzyczny
Spis treści

Spis treści wpisu

renesans przewodnik muzyczny

Epoka nowych odkryć eksploracji i rozwoju

Kiedy nastąpił okres renesansu?
Okres renesansu datuje się
na około 1450–1600 rok.
muzyka i poezja

leafline

Najczęściej zadawane pytania

Rozwój przedsiębiorstw handlowych; panowanie klasy burżuazyjnej; reformacja protestancka; powstanie myśli humanistycznej; oraz wzrost zainteresowania dziedzictwem artystycznym starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Jednym z wątków było zbadanie ścisłego związku między muzyką a poezją oraz sposobu, w jaki muzyka może wpływać na emocje słuchacza. Zainspirowani starożytnym światem greckim, renesansowi kompozytorzy zaczęli łączyć słowa i muzykę w coraz bardziej dramatyczny sposób, co widać w dziełach operowych Claudia Monteverdiego.

Całkiem sporo. Wynalezienie prasy drukarskiej w 1439 r. sprawiło, że rozpowszechnianie muzyki i tekstów teorii muzyki na szerszą skalę było tańsze i łatwiejsze niż dotychczas, gdy partytury musiały być ręcznie kopiowane. Dodatkowo, wraz z pojawieniem się klasy burżuazyjnej, wzrosło zapotrzebowanie na muzykę jako formę rozrywki. Było go więc więcej.

Najważniejsza muzyka wczesnego renesansu została skomponowana dla kościoła katolickiego i dlatego składała się głównie z mszy polifonicznych i motetów w języku łacińskim. Jednak wraz z rozwojem myśli humanistycznej i nadejściem reformacji protestanckiej pojawiło się więcej możliwości pisania muzyki świeckiej, takiej jak chansons, madrygały i niemieckie kłamstwa, a także muzyki do użytku w kościołach protestanckich, tj. nie po łacinie i nie określonej przez strukturę katolickiej Mszy.

Najczęściej zadawane pytania

Renesans przewodnik muzyczny
jakie były główne zmiany w muzyce renesansowej?

 • 1
  Opierał się na trybach
 • 2
  Miał bogatszą fakturę niż muzyka średniowieczna, często z czterema lub więcej niezależnymi partiami melodycznymi wykonywanymi jednocześnie.
 • 3
  Położono nacisk na mieszanie, a nie kontrastowanie linii melodycznych w fakturze.
 • 4
  Położono nacisk na mieszanie, a nie kontrastowanie linii melodycznych w fakturze.
 • 5
  Reguły kontrapunktu były bardziej restrykcyjne.
 • 6
  Większą troskę poświęcono płynnemu przepływowi muzyki poprzez płynną progresję harmoniczną.
 • 7
  Większy nacisk położono na muzykę jako narzędzie osobistej ekspresji.

Renesans przewodnik muzyczny,
proces ewolucji renesansu można z grubsza podzielić na trzy okresy.

A więc, jakie były etapy renesansu?

1. Wczesny okres odpowiadający karierze francuskiego kompozytora Guillaume’a Du Faya i rozwojowi stylu kantyleny (składającego się z dominującej górnej linii wokalnej wspartej mniej złożonymi liniami).

2. Środkowy okres zdominowany przez szkołę francusko-flamandzką i gęste czteroczęściowe pisarstwo, którego głównymi przedstawicielami byli Johannes Ockeghem i Josquin des Prez.

A. Johannes Ockeghem – Chansons

B. Josquin des Prez – Ave Maria, Virgo Serena

3. Kontrreformacja, w której rozwinął się kwiecisty kontrapunkt, preferowany przez Giovanniego Pierluigiego da Palestrinę, głównego przedstawiciela szkoły rzymskiej (grupy kompozytorów, którzy pisali głównie muzykę kościelną w Rzymie).

C – Giovanni Pierluigi de Palestrina – Sicut Cervus

Renesans przewodnik muzyczny,
Kim byli najważniejsi kompozytorzy renesansowi?

Było ich tak wielu, ale oprócz Palestriny niektóre z głównych nazwisk to Orlando de Lassus, Thomas Tallis, William Byrd, John Taverner i Claudio Monterverdi.

Renesans Przewodnik muzyczny – parę słów jeszcze o epoce Odrodzenia w muzyce polskiej?

Renesans to okres w historii kultury europejskiej, który trwał od XIV do XVI wieku i charakteryzował się odrodzeniem zainteresowania antykiem, rozwojem nauki, sztuki i literatury oraz odkrywaniem nowych lądów. W muzyce renesansowej dominowały formy wokalne, takie jak motet, madrygał czy chorał. Kompozytorzy renesansowi dążyli do osiągnięcia harmonii i równowagi między głosami, a także do naśladowania natury i wyrażania uczuć.

Jan Matejko Mikolaj Kopernik jpg

W muzyce polskiej renesansu wyróżniają się twórcy tacy jak Mikołaj z Radomia, Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł czy Marcin Leopolita. Ich utwory stanowią cenne dziedzictwo kulturowe i świadectwo bogactwa i różnorodności polskiej tradycji muzycznej.

D. Mikołaj Gomółka – Nieście chwałę mocarze – XVI w.

Zobacz też:

Średniowiecze i Renesans

Mój profil na Pol.Social

85 / 100

twój komentarz