BWV 38 - ilustracja obrazka wyróżniającego wpisu na blogu ppiotrr.pl
Spis treści

Spis treści wpisu

Kategorie: Muzyka

BWV 38

Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Z głębokiego utrapienia wołam do Ciebie

BWV 38 – kantata na XXI niedzielę po Trójcy Świętej opracowana na sopran, alt i tenor, zespół wokalny, puzon I–IV, obój I+II, fagot, smyczki i continuo.

Prawykonanie:
Lipsk, 29 października 1724

Odtwórz film na temat Nakładka wideo z cieniem

We wszystkich opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii, którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia wszystkich 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza.

Do opracowania tej kantaty skorzystałem z tłumaczenia kantaty wg. Armina Teske, a także materiałów tłumaczonych z jęz. niemieckiego Fundacji Jana Sebastiana Bacha.

200 Kantat
200 Kantat Jana Sebastiana Bacha

BWV 38 to kantata pod polskim tytułem w tłumaczeniu Armina Teske”Z głębokiego utrapienia wołam do Ciebie” w oryginale /Aus tiefer Not schrei ich zu dir/ opracowanie to powinienem mieć gotowe na 28 października kiedy przypada dzień na który została skomponowana, niestety inne niezwykle ważne sprawy w które się zaangażowałem nie pozwoliły mi utrzymać terminu publikacji moich opracowań. Ale postaram się dogonić chronologiczny cykl publikacji opracowań kantat Jana Sebastiana Bacha. Bo te są jak rozmowa z Panem Bogiem przez muzykę i słowa. I dla potwierdzenia przywołam treść Pslamu 130 będącego fundamentem treści dla kantaty którą dziś opisuję.

BWV 38
na fundamencie Psalmu 130

  1. Pieśń stopni. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
  2. o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu!
  3. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
  4. Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.
  5. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo.
  6. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu.
  7. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie.
  8. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Jeśli dołożymy do fundamentu – ściany okna dach i całe wyposażenie domu, którymi są nuty kompozycji Jana Sebastiana to mamy zbudowaną dla siebie twierdzę w której możemy się schronić przed złym światem. Twierdza która jest siłą wiernego sługi Pana.

Ale co będę zagadywał przejdźmy do warstwy meritum o tej wyjątkowej i szacownej kantacie. W tym opracowaniu analiza przygotowana przez zespół Fundacji Jana Sebastiana Bacha.

BWV 38 – Dogłębna analiza kantaty

Fakt, że Bach zaaranżował refren otwierający kantatę “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”, która została po raz pierwszy wykonana 29 października 1724 roku, jako motet ze wzmocnieniem puzonu, jest z pewnością związany z pieśnią, na której powstał. Jako przeredagowanie Psalmu 130 sięgającego czasów Marcina Lutra, można go uznać za szczególnie czcigodny. Jego poważny charakter i charakterystyczna frygijska tonacja mogły sugerować zabieg w stylu antico, jak w przypadku sześciogłosowego układu organowego BWV 686.

Gęste imitacje głosów niższych przygotowują do wykorzystania melodii chorałowej w sopranie. Punkt organowy ostatniego wersu służy jako skuteczny środek do zwiększenia napięcia, a także enigmatycznej interpretacji tekstu. O ile bowiem ton trzymający e przedstawia słowo “pozostać”, o tyle nawarstwiające się napięcia harmoniczne jasno wskazują, że grzeszny człowiek nie może “pozostać” przed Bogiem, tzn. może istnieć. W ten sposób Bach umieścił w muzyce pytanie: “Któż, Panie, może stanąć przed Tobą?” jako niepokojącą odpowiedź, która obciąża postęp kantaty egzystencjalnym napięciem.

Recytatyw altowy odpowiada na to wyznanie winy klasyczną protestancką doktryną usprawiedliwienia: “Tylko w łasce Jezusa będzie pociecha przed nami i przebaczenie”. Ale, mówiąc językiem luterańskim, wciąż brakuje wiary, aby obietnica pocieszenia stała się skuteczna – ta wiara i pytanie, w jaki sposób można osiągnąć pewność duszy pomimo wszelkiego ucisku, są tematem poniższych zdań.

Jednocześnie aria tenorowa z ufnymi dźwiękami oboju przynosi kojący zwrot. Pomiędzy cantabile drewnianymi instrumentami dętymi a kanciastym basem continuo tenor porusza się w osobliwej pozycji pośredniej – prawdziwie “słowo pociechy pośród cierpienia”. O subtelności, z jaką Bach wyłożył swój materiał, świadczy fakt, że zwięzła figura continuo może prowadzić do dysonansowego skoku do słowa “cierpienie”, a także przybierać kołyszącą się formę, aby zilustrować “pocieszenie”.

Nieprzypadkowo do recytatywu sopranowego dodano “battutę” (wykonywaną ściśle w czasie), ponieważ w jego partii continuo kryje się cały przebieg całej melodii chorału. W ten sposób część nabiera cech arioso, nie rezygnując przy tym z przekonującej prezentacji trzymającego w napięciu tekstu.

Trio rozpoczyna się continuo ritornello, które swoją przenikliwie opadającą sekwencją wciąga słuchacza bezpośrednio w progresję. Ten muzycznie autonomiczny element pozwolił Bachowi zachować pewną strukturalną stałość nad uwodzicielsko różnorodnymi obrazami tekstu. O ile w pierwszym przebiegu wokalnym przeplatające się opadające linie śledzą “łańcuchy” nieszczęścia, o tyle na początku drugiej części opadająca w dół muzyka zostaje skutecznie odwrócona przez dążące ku górze przełamanie trójdźwięku (“Jak szybko pojawi się jutro pociecha”).

Wracając jednak do tragicznego początku wersu “po tej nocy pełnej udręki i smutku”, a na końcu wymuszając na głosach continuo ritornello, Bach przekazuje utworowi przesłanie mniej pesymistyczne niż realistyczne, jeśli chodzi o uporczywość cierpienia, udręki i zwątpienia. Niezwykle bogaty utwór zamyka chorał w ostatniej zwrotce psalmowej pieśni Lutra, ponownie wzbogacony ciemną barwą puzonów.

81 / 100

twój komentarz