19 kwietnia
Spis treści

Spis treści wpisu

Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim

 Ważne wydarzenia z dnia 19 kwietnia – oto niektóre z nich:

  • 19 kwietnia 1246 – Pierwsza wzmianka o Wambrez (Wąbrzeźnie) w ziemi chełmińskiej. Miasto to było ważnym ośrodkiem politycznym i kulturalnym w średniowieczu. Tutaj znajdowała się siedziba biskupów chełmińskich i kolegiata św. Marii Magdaleny.

  • 19 kwietnia 1346 – Król Kazimierz III Wielki nadał prawa miejskie Bydgoszczy. Bydgoszcz była jednym z najstarszych i największych miast w Polsce. Znana była z handlu, rzemiosła i sztuki. Tutaj urodził się m.in. Jan Kasprowicz, wybitny poeta i dramaturg.

  • 19 kwietnia 1539 – Na Małym Rynku w Krakowie została spalona na stosie pod zarzutem apostazji 79-letnia Katarzyna Weiglowa. Była ona zwolenniczką reformacji i krytykowała Kościół katolicki za nadużycia i korupcję. Jej proces był jednym z najgłośniejszych w historii polskiego sądownictwa.

  • 19 kwietnia 1773 – Rozpoczęły się obrady Sejmu Rozbiorowego. Sejm ten pod naciskiem Rosji, Prus i Austrii zgodził się na pierwszy rozbiór Polski, który pozbawił ją około 30% terytorium i 4 milionów mieszkańców. Był to początek upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  • 19 kwietnia 1809 – Wojna polsko-austriacka: nierozstrzygnięta bitwa pod Raszynem. Bitwa ta była częścią kampanii napoleońskiej w Europie Środkowej. Wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego stawiły opór przeważającym siłom austriackim dowodzonym przez arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga.

  • 19 kwietnia 1831 – Powstanie listopadowe: zwycięstwo powstańców w II bitwie pod Boremlem. Bitwa ta była kontynuacją walk o Wilno, które było strategicznym punktem dla powstańczej armii litewskiej. Dowodzeni przez generała Dezyderego Chłapowskiego powstańcy odparli atak wojsk rosyjskich pod wodzą generała Iwana Dybicza.

  • 19 kwietnia 1848 – We Lwowie ukazało się pierwsze wydanie „Gazety Narodowej”. Była to jedna z pierwszych polskich gazet codziennych, która popierała idee Wiosny Ludów i dążyła do odzyskania niepodległości przez Polskę. Jej redaktorem naczelnym był Franciszek Smolka, późniejszy marszałek Sejmu Krajowego Galicji.

Kalendarium

290px Raszyn 1809
Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem na obrazie Januarego Suchodolskiego

2018 – Na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta sesja Rady Warszawy z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w trakcie, której tytułem Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy zostali wyróżnieni: Halina Birenbaum, Krystyna Budnicka i Marian Turski3 .

  1.  Chronologiczny spis informacji o świętych i błogosławionych. na brewiarz.katolik.pl.
  2.  Żywoty Świętych. [dostęp 2010-04-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-12)].
  3.  Ocaleni z Holokaustu. Warszawa ma nowych honorowych obywateli, tvnwarszawa.tvn24.pl [dostęp 2018-04-19] (pol.).
81 / 100
Obserwuj
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj

E-mail : *
* Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z tej witryny oraz do innych celów opisanych w naszej Polityka Prywatności. Niniejszym zgadzam się i wyrażam zgodę na politykę prywatności.

twój komentarz