19 kwietnia
19 kwietnia to data, która ma szczególne znaczenie dla historii Polski i świata. W tym dniu miały miejsce wydarzenia, które wpłynęły na losy wielu ludzi i narodów.

Termin wiki: 19 kwietnia

Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim

 Ważne wydarzenia z dnia 19 kwietnia – oto niektóre z nich:

  • 19 kwietnia 1246 – Pierwsza wzmianka o Wambrez (Wąbrzeźnie) w ziemi chełmińskiej. Miasto to było ważnym ośrodkiem politycznym i kulturalnym w średniowieczu. Tutaj znajdowała się siedziba biskupów chełmińskich i kolegiata św. Marii Magdaleny.

  • 19 kwietnia 1346 – Król Kazimierz III Wielki nadał prawa miejskie Bydgoszczy. Bydgoszcz była jednym z najstarszych i największych miast w Polsce. Znana była z handlu, rzemiosła i sztuki. Tutaj urodził się m.in. Jan Kasprowicz, wybitny poeta i dramaturg.

  • 19 kwietnia 1539 – Na Małym Rynku w Krakowie została spalona na stosie pod zarzutem apostazji 79-letnia Katarzyna Weiglowa. Była ona zwolenniczką reformacji i krytykowała Kościół katolicki za nadużycia i korupcję. Jej proces był jednym z najgłośniejszych w historii polskiego sądownictwa.

  • 19 kwietnia 1773 – Rozpoczęły się obrady Sejmu Rozbiorowego. Sejm ten pod naciskiem Rosji, Prus i Austrii zgodził się na pierwszy rozbiór Polski, który pozbawił ją około 30% terytorium i 4 milionów mieszkańców. Był to początek upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  • 19 kwietnia 1809 – Wojna polsko-austriacka: nierozstrzygnięta bitwa pod Raszynem. Bitwa ta była częścią kampanii napoleońskiej w Europie Środkowej. Wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego stawiły opór przeważającym siłom austriackim dowodzonym przez arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga.

  • 19 kwietnia 1831 – Powstanie listopadowe: zwycięstwo powstańców w II bitwie pod Boremlem. Bitwa ta była kontynuacją walk o Wilno, które było strategicznym punktem dla powstańczej armii litewskiej. Dowodzeni przez generała Dezyderego Chłapowskiego powstańcy odparli atak wojsk rosyjskich pod wodzą generała Iwana Dybicza.

  • 19 kwietnia 1848 – We Lwowie ukazało się pierwsze wydanie „Gazety Narodowej”. Była to jedna z pierwszych polskich gazet codziennych, która popierała idee Wiosny Ludów i dążyła do odzyskania niepodległości przez Polskę. Jej redaktorem naczelnym był Franciszek Smolka, późniejszy marszałek Sejmu Krajowego Galicji.

Kalendarium

Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem na obrazie Januarego Suchodolskiego

2018 – Na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta sesja Rady Warszawy z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w trakcie, której tytułem Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy zostali wyróżnieni: Halina Birenbaum, Krystyna Budnicka i Marian Turski3 .

  1.  Chronologiczny spis informacji o świętych i błogosławionych. na brewiarz.katolik.pl.
  2.  Żywoty Świętych. [dostęp 2010-04-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-12)].
  3.  Ocaleni z Holokaustu. Warszawa ma nowych honorowych obywateli, tvnwarszawa.tvn24.pl [dostęp 2018-04-19] (pol.).

Zobacz archiwum dni w Leksykonie