Moje Quo Vadis 2023

multimedialny projekt edukacyjny którego zadaniem jest prezentacja wiedzy o dziełach kompozytorów baroku i klasycyzmu. Obecnie koncentruję się na opracowaniu dzieł sakralnych Lipskiego Kantora Jana Sebastiana Bacha. 

Kantata BWV 57
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 57

Kantata BWV 57. Jan Sebastian Bach – Kantata pięćdziesiąta siódma. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet” – Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, na Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 110
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 110

Kantata BWV 110. Johann Sebastian Bach – Kantata stodziesiąta. Unser Mund sei voll Lachens – Niech usta nasze będą pełne śmiechu, na Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 132
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 132

Kantata BWV 132. Johann Sebastian Bach – Kantata stotrzydziestadruga. Bereitet die Wege, bereitet die Bahn! – Drogi gotujcie i gościńce wszystkie, na Czwartą Niedzielę Adwentu przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym

Kliknij po więcej »