Kantata BWV 78 – Jezu, któryś moją duszę

Kantata BWV 78

Kantata BWV 78 – Kantata siedemdziesiąta ósma. Jesu, der du meine Seele – Jezu, któryś moją duszę, na 14 Niedzielę po Trójcy Świętej przeznaczona. Premiera wykonania miała miejsce 10 września 1724 roku. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule chorałem bogobojnie inspirowana, aby w zborze ewangelickim wiernych do kazania muzyką nadobną szczyrze rychtować, a która wraz z innymi jej podobnymi „ad maiorem dei gloriam” wszędy teraz podziwiana jest.