Katalog BWV: Kantaty sakralne BWV 1–200

Katalog kantat Jana Sebastiana Bacha, w twórczości Johanna Sebastiana Bacha łączą się style niemiecki, włoski, francuski. Powszechnie uważa się, że kompozytor ten doprowadził formę kantaty do największego mistrzostwa. Obowiązek pisania kantat spoczywał na Bachu w Weimarze (1708-1717) oraz Lipsku (1723-1750). Pierwsze kantaty napisał kompozytor już w Mühlhausen/Thüringen w 1707 roku. Widoczna jest ewolucja kantat Bacha od starego stylu chorałowego motetu koncertującego (np. Christ lag in todesbanden BWV 4 z 1707) do bardzo zróżnicowanych fakturowo i wyrazowo (np. Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, BWV 18 już z 1711 lub Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 unowocześniona w 1723 wersja kantaty starego typu z 1716). Liczbę kantat kościelnych Bacha szacuje się na przynajmniej pięć pełnych roczników po 59 kantat. Zachowało się niewiele ponad 200.

2 kwietnia 2024
BWV 134 - Serce które poznało Jezusa żywego.

BWV 134

BWV 134 kantata Na trzeci dzień Wielkanocy Serce, które poznało Jezusa żywego - na alt i tenor; zespół wokalny, obój I+II, smyczki i basso continuo
1 kwietnia 2024
BWV 6- Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi

BWV 6

BWV 6 - Kantata Jana Sebastiana Bacha na Poniedziałek Wielkanocny 1725 roku skomponowana, jest wyrazem duchowej refleksji nad kontrastem między światłem a ciemnością, wiarą a niewiarą, oraz zbawieniem a grzechem.
28 lutego 2024
BWV 54 Przeciwstawiaj się grzechowi

BWV 54

BWV 54 - Przeciwstawiaj się grzechowi to kantata napisana na niedziele Okuli, czyli Trzecią Wielkiego Postu.
7 stycznia 2024
BWV 124 - Jezu mój nie opuszczę Cię

BWV 124 – Mój Jezu, nie puszczę Cię

BWV 124 - "Jezu mój, nie puszczę Cię". Kantata została skomponowana na 1 niedzielę po Epifanii, czyli na święto objawienia Pańskiego, kiedy to Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w Jordanie. W tym dniu Kościół wspomina, jak Bóg objawił się ludziom jako Trójca Święta: Ojciec, Syn i Duch Święty.