BWV 42
BWV 42 - Kantata na sopran, alt, tenor i bas, obój I+II, fagot, smyczki i continuo. To, że Wielkanoc będzie z czasem obchodzona jako triumf życia nad śmiercią, nie mogło być przewidziane przez uczniów Chrystusa. Dla nich Wielki Piątek i Niedziela Wielkanocna przyniosły nie radość, ale niezmierzony ból: chwiejne pomieszanie między zawiedzionymi nadziejami a wytrwałością, połączone z niepokojem o przyszłość i strachem przed religijnym odwetem. Właśnie ten moment uchwyciła kantata BWV 42: "Wieczorem jednak w ten sam szabat zebrali się uczniowie i drzwi zostały szczelnie zamknięte z obawy przed Żydami".

Termin wiki: BWV 42 – Kantata – A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia

Kategorie: Muzyka

BWV 42 – Kantata “Am Abend aber desselbigen Sabbats”

BWV 42, te kantatę Jan Sebastian Bach napisał na I tak zwaną Białą Niedzielę po Wielkanocy. W niedzielę w licznych zgromadzeniach protestanckich odbywają się konfirmacje Quasimodogeniti (“Jak noworodki”). 

Quasimodogeniti to nazwa drugiej niedzieli wielkanocnej w tradycji chrześcijańskiej. Wyrażenie to pochodzi od łacińskiego introitu mszy tego dnia, który zaczyna się od słów: Quasi modo géniti infántes, allelúia. Oznacza to: Jakby nowo narodzone dzieci, alleluja. Jest to cytat z Pierwszego Listu Piotra 2:2, który zachęca chrześcijan do pragnienia duchowego mleka. W języku niemieckim ta niedziela nazywa się Quasimodogeniti. Ta niedziela jest również znana jako Niedziela Biała lub Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Kantata BWV 42

Jest dobry powód dla tej starej tradycji. Pierwsza niedziela po Wielkanocy miała mocne znaczenie w tradycji chrztu wczesnego kościoła. Tego dnia nowo ochrzczeni chrześcijanie zdjęli białe ubrania, które nosili od Wigilii Paschalnej. Możliwe, że katolicka nazwa “Biała Niedziela” nawiązuje do tego zwyczaju. Tak więc od wczesnego Kościoła niedzielne quasimodogeniti, którego nazwa pochodzi od pierwszych słów psalmu otwierającego, miało coś wspólnego z dojrzałością wiary – podobnie jak bierzmowanie. 

We wszystkich opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii, którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia wszystkich 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza.

Do opracowania tej kantaty skorzystałem z opracowania profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Szymona Paczkowskiego

200 Kantat
200 Kantat Jana Sebastiana Bacha

Kantata BWV 42

Am_Abend_aber_desselbigen_Sabbats (Wikipedia)

Am Abend aber desselbigen Sabbats (BWV 42) – kantata Johanna Sebastiana Bacha przeznaczona na pierwszą niedzielę po Wielkanocy (Quasimodogeniti). Premiera odbyła się 8 kwietnia 1725. Za życia Bacha była wykonywana jeszcze przynajmniej dwa razy: 1 kwietnia 1731 oraz albo 1 kwietnia 1742 albo 7 kwietnia 1743.