BWV 42 - A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia
Spis treści

Spis treści wpisu

Kategorie: Muzyka

BWV 42

Am Abend aber desselbigen Sabbats

A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia

BWV 42 – kantata na I niedzielę po Wielkanocy tzw. Białą Niedzielę /Przewodnią/ opracowaną na sopran, alt, tenor i bas, obój I+II, fagot, smyczki i continuo.

Prawykonanie
Quasimodogeniti,
8 kwietnia 1725

W opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii, którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia kompletnej listy 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza.

Materiały źródłowe użyte w tym opracowaniu pochodzą z Bachipedia.org oraz książki Tłumaczenia Kantat Jana Sebastiana Bacha Armina i Andrzeja Teske.

Do opracowania tej kantaty skorzystałem z opracowania profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Szymona Paczkowskiego

200 Kantat
200 Kantat Jana Sebastiana Bacha
Am Abend aber desselbigen Sabbats - wstęp

A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia – kantatę BWV 42 Jan Sebastian Bach napisał na I tak zwaną Białą Niedzielę po Wielkanocy. W niedzielę w licznych zgromadzeniach protestanckich odbywają się konfirmacje Quasimodogeniti (“Jak noworodki”).

Quasimodogeniti to nazwa drugiej niedzieli wielkanocnej w tradycji chrześcijańskiej. Wyrażenie to pochodzi od łacińskiego introitu mszy tego dnia, który zaczyna się od słów:

Quasi modo géniti infántes, allelúia.

Oznacza to: Jakby nowo narodzone dzieci, alleluja. Jest to cytat z Pierwszego Listu Piotra 2:2, który zachęca chrześcijan do pragnienia duchowego mleka. W języku niemieckim ta niedziela nazywa się Quasimodogeniti. Ta niedziela jest również znana jako Niedziela Biała lub Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Kantata BWV 42 – A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia

Jest dobry powód dla tej starej tradycji. Pierwsza niedziela po Wielkanocy miała mocne znaczenie w tradycji chrztu wczesnego kościoła. Tego dnia nowo ochrzczeni chrześcijanie zdjęli białe ubrania, które nosili od Wigilii Paschalnej. Możliwe, że katolicka nazwa “Biała Niedziela” nawiązuje do tego zwyczaju. Tak więc od wczesnego Kościoła niedzielne quasimodogeniti, którego nazwa pochodzi od pierwszych słów psalmu otwierającego, miało coś wspólnego z dojrzałością wiary – podobnie jak bierzmowanie.

BWV 42 - Kantata Am Abend aber desselbigen Sabbats

To, że Wielkanoc będzie z czasem obchodzona jako triumf życia nad śmiercią, nie mogło być przewidziane przez uczniów Chrystusa. Dla nich Wielki Piątek i Niedziela Wielkanocna przyniosły nie radość, ale niezmierzony ból: chwiejne pomieszanie między zawiedzionymi nadziejami a wytrwałością, połączone z niepokojem o przyszłość i strachem przed religijnym odwetem. Właśnie ten moment uchwyciła kantata BWV 42: “Wieczorem jednak w ten sam szabat zebrali się uczniowie i drzwi zostały szczelnie zamknięte z obawy przed Żydami”.

Dogłębna analiza

Uczniowie Chrystusa nie mogli przewidzieć, że Wielkanoc będzie z czasem obchodzona jako triumf życia nad śmiercią.

Wielki Piątek i Niedziela Wielkanocna przyniosły im nie radość, ale niezmierzony ból: zawiedzione nadzieje i wytrwałość, połączone z niepokojem o przyszłość i strachem przed religijnym odwetem. Właśnie ten moment uchwyciła kantata BWV 42: “Wieczorem jednak, w ten sam szabat, zebrali się uczniowie, a drzwi były szczelnie zamknięte z obawy przed Żydami”. W tym otwierającym recytatywie tenorowym głębia niepokoju uczniów jest namacalnie podkreślona przez pulsowanie continuo. 

Wkrótce jednak dokonuje się cud muzyki i tekstu; sam zmartwychwstały przychodzi i przechadza się między uczniami, a posępny h-moll przemienia się w arię G-dur o niebiańskiej szerokości i pięknie. Nad płynącym basso continuo delikatnych smyczków fortepianu, dwa obbligato oboje przyćmiewają się dekoracyjnymi figurami, a pulsujące basowe półszesnastki recytatywu ustępują miejsca delikatnym, niecodziennym ósemkom fagotu. 

“Tam, gdzie dwaj i trzej są zgromadzeni przez wzgląd na drogie imię Jezusa, tam Jezus przychodzi pośród nich i mówi o nich swoje Amen” – cała dziesięciominutowa aria jest świadectwem pociechy, otuchy i pokoju. Animowana sekcja B jest natomiast bardziej defensywna w stylu, służąc jako przypomnienie, że uczniowie nie byli sekciarzami ani spiskowcami, ale raczej wspólnotą wyznaczoną przez “Najwyższego”. Siła orędzia wielkanocnego, przekraczającego wszystkie klasy społeczne i granice, została tu przeniesiona do hierarchicznego społeczeństwa barokowego.

Duet chorałowy “Nie rozpaczaj” przekształca pocieszające słowa arii w wezwanie skierowane do “małej trzódki” wierzących, aby pozostali niezłomni w obliczu prześladowań. Tutaj niezachwiany pęd dwuczęściowej sekcji continuo prowadzi partie wokalne przez wszelkie próby destrukcji. O tym, że historia biblijna może być inspiracją po wsze czasy, świadczy następujący recytatyw, którego kulminacją jest triumfalna aria basowa z towarzyszeniem dwojga wirtuozowskich skrzypiec: “Jezus będzie teraz osłaniał swój lud, gdy uderzy prześladowanie”.

Końcowy chorał rozpoczyna się nieco zaskakująco w fis-moll, ale potem powraca do tematu pokoju i kończy się modlitwą o “spokojne i dobre życie” pod “dobrymi rządami” – wielka wizja Wielkanocy dobiegła końca, a dobrzy obywatele Lipska muszą powrócić do pokonywania trudów dnia codziennego. Pozostaje tylko kilka słów o otwierającej A-dur sinfonia in da capo forma. 

Na ogół przyjmuje się, że wstęp ten wywodzi się z wcześniej istniejącej części koncertowej; w kontekście kantaty nabiera jednak innej funkcji i wykazuje uderzające podobieństwo w tonacji i żywotności do arii basowej “Jezus będzie teraz osłaniał swój lud”. Trudno jednak nie interpretować czułego epizodu cantabile na początku części środkowej jako tego momentu, w którym Chrystus na drodze do Emaus otwiera oczy swoim uczniom. W tym sensie kantata rozpoczyna się od przeczucia wyzwalającej konkluzji.

Metryczka wpisu:

BWV 42 – A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia
Data opublikowania pierwszej wersji16 kwietnia 2023
Data aktualizacji: 5 kwietnia 2024

Jestem PpiotrR

i polecam

Pozostałe miejsca

Na tej stronie

o mnie

mojeprofiloweFB Pamela foto

Być jak Zawisza, Zadania wykonywać bez zbędnej zwłoki, Szanować czas, używać głowy i serca…

Przez ostatnie 8 lat (prawie 8 lat), byłem razem z demokratami by przyczyniać się do normalności w naszym kraju). Dziś kiedy Polska staje się znów częścią europejskiej rodziny państw demokratycznych, mogę powrócić do tego co kocham najbardziej czyli swoich muzycznych Pasji. By wreszcie móc pogłębiać swoją wiedzę o muzyce i dzielić się nią… 

Kategorie w Leksykonie
95 / 100

twój komentarz