Haydn urodził się w marcu 1732 roku w Europie rządzonej przez potężne rody – Hanowerów w Anglii, Burbonów we Francji i Habsburgów w Austrii. Jego rodzina żyła na pograniczu austriacko-węgierskim.

Pozostający od wczesnego dzieciństwa pod wpływem ojcowskiego zamiłowania do muzyki ludowej, Haydn został w wieku ośmiu lat dostrzeżony przez kierownika chóru wiedeńskiej katedry św. Stefana. Śpiewał w tym chórze do czasu mutacji głosu. Za pożyczone pieniądze Haydn kupił używany klawesyn; odtąd zaczął uczyć, równocześnie doskonaląc technikę gry i kompozycji.

Poznał wpływowych ludzi, np. modnego poetę Pietra Metastasia i nauczyciela śpiewu Nicolę Porporę, który uczył go kompozycji w 1759 roku arystokratyczny patron sztuk, hrabia Morzin, zatrudnił Haydna do kierowania swoją prywatną orkiestrą i Haydn stworzył pierwszą symfonię.

Zwrócił na siebie uwagę księcia Paula Esterhazyego, który w roku 1761 mianował go wicekapelmistrzem. Haydn przeniósł się na dwór tego zamożnego i potężnego rodu węgierskiego w Eisenstadt.

Książę, sam grający na skrzypcach i wiolonczeli, chciał podkreślić blask dworu, wspierając muzykę orkiestrową i operową; stało się to zatem obowiązkiem wicekapelmistrza.

30 maja 2013
jozefhaydnkompozytor

Muzyka na Boże Ciało

Dzisiaj w całym kościele katolickim obchodzone jest Święto Bożego Ciała, z tej okazji przygotowałem porcję muzyki specjalnie skomponowanej przez Józefa Haydna na Boże Ciało, a są to Motetti de Venerabili Sacramento.