Aaron, Bogusław, Domicjan, Domicjana, Ekhard, Gaweł, Halina, Jakert, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, Namir, Otto, Otton, Szymon, Teodoryk

16 maja 2023

Szymon

Szymon to imię pochodzenia hebrajskiego, które oznacza "ten, który słucha". Jest to imię bardzo stare i szlachetne, które nosili wielcy święci i męczennicy Kościoła. Wśród nich najbardziej znany jest św. Szymon Piotr, jeden z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, który został pierwszym papieżem i głosił Ewangelię na całym świecie.