Moje Quo Vadis 2023

multimedialny projekt edukacyjny którego zadaniem jest prezentacja wiedzy o dziełach kompozytorów baroku i klasycyzmu. Obecnie koncentruję się na opracowaniu dzieł sakralnych Lipskiego Kantora Jana Sebastiana Bacha. 

Kantata BWV 136
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 136

Kantata BWV 136. Johann Sebastian Bach – Kantata stotrzydziestaszósta. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz – Wyszpieguj mię, Boże! a poznaj serce moje, na Ósmą Niedzielę po Zesłaniu Ducha

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 186a
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 186a

Kantata BWV 186a. Johann Sebastian Bach – Kantata stoosiemdziesiątaszósta a. Kantata BWV 186a – Nie gorsz się duszo ma, na Trzecią Niedzielę Adwentu przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 91
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 91

Kantata BWV 91. Johann Sebastian Bach – Kantata sześćdziesiąta trzecia. Gelobet seist du, Jesu Christ – Pochwalon Jezu Chryste bądź, na Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 63
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 63

Kantata BWV 63. Johann Sebastian Bach – Kantata sześćdziesiąta trzecia. Christen, ätzet diesen Tag – Kujcie dzień ów chrześcijanie, na Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 1
Piotr Paszkiewicz

Kantata BWV 1

Kantata BWV 1. Johann Sebastian Bach – Kantata pierwsza. Wie schön leuchtet der Morgenstern – Jak pięknie nam jutrzenka lśni, na Święto Zwiastowania Maryi Pannie przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym

Kliknij po więcej »