Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

Wideo I
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK Orfeusz i Eurydyka
Wideo II
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK KOMPOZYTOR
Urodzony w Czechach Gluck był jednym z dziewięciorga dzieci gajowego. Wędrowne życie rodziny niezbyt podobało się Gluckowi, który, gdy rodzice odmówili wsparcia dla jego ambicji muzycznych, w wieku 13 lat uciekł do Pragi. Zarabiał na życie graniem na ludowych potańcówkach i śpiewaniem w kościołach . Z czasem ojciec zrozumiał miłość syna do muzyki i udzielił mu pomocy. W wieku 21 lat Gluck został muzykiem na dworze księcia Melzi w Wiedniu. Po ślubie księcia w 1737 roku cały dom, łącznie z Gluckiem, przeniósł się do Mediolanu. Była to świetna szansa dla młodego twórcy, który żył w Pradze pod urokiem włoskiej opery. Został uczniem kompozytora Giovanniego Battisty Sammartiniego i po czterech latach nauki stworzył swą pierwszą operę Artaserse, do libretta Pietra Metastasiego.

No Content Available