Joseph Haydn (1732-1809)

Slide Haydn urodził s ię w marcu 1732 roku w Europie rząd zon ej przez potęż ne rody - Hanowerów w Anglii, Burbonów we Francji i Habsburgów w Austrii. Jego rodzina żyła na pograniczu austriacko-węgierskim. Pozostający od wczesnego dzieciństwa pod wp ływem ojcowskiego zamiłowania do muzyki ludowej , Haydn został w wieku oś miu lat dostrzeżony przez kierownika chóru wi edeńs kiej katedry św. Stefana. Śpiewał w tym chórze do czasu mutacji głosu. Za pożyczone pieniądze Haydn kupił używany klawesyn; odtąd zaczął uczyć, równocześnie doskonaląc technikę gry i kompozycji. Poznał wpływowych ludzi, np. modnego poetę Pietra Metastasia i nauczyciela śpiewu Nicolę Porporę, który uczył go kompozycj i w 1759 roku arystokratyczny patron sztuk, hrabia Morzin, zatrudnił Haydna do kierowania swoją prywatną orkiestrą i Haydn stworzył pierwszą symfonię. Zwrócił na siebie uwagę księcia Paula Esterhazyego, który w roku 1761 mianował go wicekapelmistrzem. Haydn przeniósł się na dwór tego zamożnego i potężnego rodu węgierskiego w Eisenstadt. Książę, sam grający na skrzypcach i wiolonczeli, chciał podkreś lić blask dworu, wspierając muzykę orkiestrową i operową; stało się to zatem obowiązkiem wicekapelmistrza.

No Content Available