[rev_slider alias="josephhaydn-category"]

Haydn urodził s ię w marcu 1732 roku w Europie rząd zon ej przez potęż ne rody – Hanowerów w Anglii, Burbonów we Francji i Habsburgów w Austrii. Jego rodzina żyła na pograniczu austriacko-węgierskim.
Pozostający od wczesnego dzieciństwa pod wp ływem ojcowskiego zamiłowania do muzyki ludowej , Haydn został w wieku oś miu lat dostrzeżony przez kierownika chóru wi edeńs kiej katedry św. Stefana. Śpiewał w tym chórze do czasu mutacji głosu. Za pożyczone pieniądze Haydn kupił używany klawesyn; odtąd zaczął uczyć, równocześnie doskonaląc technikę gry i kompozycji. Poznał wpływowych ludzi, np. modnego poetę Pietra Metastasia i nauczyciela śpiewu Nicolę Porporę, który uczył go kompozycj i w 1759 roku arystokratyczny patron sztuk, hrabia Morzin, zatrudnił Haydna do kierowania swoją prywatną orkiestrą i Haydn stworzył pierwszą symfonię.
Zwrócił na siebie uwagę księcia Paula Esterhazyego, który w roku 1761 mianował go wicekapelmistrzem. Haydn przeniósł się na dwór tego zamożnego i potężnego rodu węgierskiego w Eisenstadt. Książę, sam grający na skrzypcach i wiolonczeli, chciał podkreś lić blask dworu, wspierając muzykę orkiestrową i operową; stało się to zatem obowiązkiem wicekapelmistrza.

13 stycznia 2009

Niespodzianka Józefa Haydna

Zaktualizowany wpis z osadzonym materiałem wideo zarejestrowanym w ascetycznych murach świątyni w Turcji. Dodałem także aby w pełni nadać walor wpisu odtwarzacz Spotify z tą Symfonią .
23 marca 2012

Polecam na Święta: Józef Haydn – Siedem Ostatnich Słów Chrystusa

W tym roku na Święta Wielkiej Nocy znalazłem jedno z najbardziej uduchowionych dzieł mistrza klasycyzmy Józefa Haydna. Jest to Oratorium - Siedem Ostatnich Słów Chrystusa.
30 maja 2013

Muzyka na Boże Ciało

Dzisiaj w całym kościele katolickim obchodzone jest Święto Bożego Ciała, z tej okazji przygotowałem porcję muzyki specjalnie skomponowanej przez Józefa Haydna na Boże Ciało, a są to Motetti de Venerabili Sacramento.